REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterin pitäjä

Mediakasvatusseura ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteystiedot: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki, puh 050 594 2275

Yhteyshenkilö: Christa Prusskij (vs. toiminnanjohtaja, Mediakasvatusseura ry.)

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi: Mediakasvatusseura ry:n verkkokurssien suoritusreksteri (?)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mediakasvatusseura kokoaa henkilötietoja itsenäisesti opiskeltavien kurssien osallistumis- ja suoritusluetteloa varten. Henkilön sähköpostiosoitteseen lähetämme tietoa kurssille osallistumisesta sekä sen suorittamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilön sähköpostiosoite sekä etu- ja sukunimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kootaan tiedoista, jotka henkilö on itse ilmoittanut rekisteröinnin yhteydessä. Ilman näitä tietoja henkilö ei voi osallistua Mediakasvatusseuran verkkokursseille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mediakasvatusseura ei luovuta tietoja eteenpäin. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU: tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään palveluntarjoajan (Teachable) palvelimilla. Teachable noudattaa EU:n asettamaa GDPR-käytäntöä. Lue lisää.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain Mediakasvatusseuran työntekijät henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan.

Selosteen muutokset

Nämä selosteen ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Mediakasvatusseura voi muuttaa ja päivittää ehtoja milloin tahansa. Henkilö hyväksyy selosteen ehdot käyttämällä palvelua.

Tarkastus ja poisto-oikeus

Mahdolliset tarkastus- ja poistopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen [email protected].