Maksuton verkkokurssi vahvistaa valmiuksiasi tukea työssäsi nuoria käyttämään mediaa vastuullisesti ja kestävää tulevaisuutta edistävästi. Saat tietoa, taitoa ja työkaluja, joilla opastaa nuoria kohti kestävämpää huomista ja media-arkea.

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -koulutuksen kuvituskuva, jossa kolme tutkimusmatkailijaa kävelee tietokoneen ruudun läpi.


Kurssilla saat tietoa ja konkreettisia työvälineitä, jotka vahvistavat valmiuksiasi:

  • tunnistaa sosiaalisen median ja digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä,
  • visioida kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeitä mediataitoja ja arvioida niiden merkityksellisyyttä oman työn ja kestävän kehityksen näkökulmasta,
  • soveltaa oppimaasi nuorten luovan ja uteliaan mediatuotannon sekä vastuullisen mediatulevaisuuden edistämiseksi.

Kurssi tukee Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteita huomioiden esimerkiksi medialukutaidolle laaditut osaamisen kuvaukset (vuosiluokat 7 - 9).Kurssin suorittaminen


Kurssi on noin yhden opintopisteen (1 op) laajuinen eli työmäärältään noin 27 tuntia. Kurssin lopullinen työmäärä riippuu kuitenkin paljon siitä, kuinka syvällisesti ja laajasti haluat käydä läpi kurssin materiaaleja.

Suorittamalla kurssin saat digitaalisen osaamismerkin, joka vastaa Mediakasvatusseuran Media Coach -koulutuskokonaisuuden moduulia Ajankohtaiset mediailmiöt – Tutkimusmatka tulevaisuuden mediamaailmaan.Kurssin sisältö


  Tervetuloa tutkimusmatkalle!
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Sosiaalinen kestävyys ja kriittinen medialukutaito digitaalisissa ympäristöissä
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Kulttuurinen kestävyys ja yhdenvertaisuus digiyhteiskunnassa
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Ekologinen kestävyys ja vastuullinen digiteknologian käyttö
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Taloudellinen kestävyys ja datatalous digiyhteiskunnassa
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Kurssin päätös
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen

Kurssi on toteutettu yhteistyössä Reijo Kupiaisen ja CRITICAL-hankkeen, Eetti ry:n, Sitran ja ihmisoikeusaktivisti ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmedin kanssa.

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -täydennyskoulutus osa Opetushallituksen rahoittamaa

Tutkimusmatka mediataitoihin – tämän päivän mediailmiöistä huomisen mediataitoja -hanketta.

Mediakasvatusseuran logo sekä Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.