Maksuton verkkokurssi tarjoaa nuorten parissa työskenteleville tukea nuorten digitaalisen arjen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Digitaalinen piirros, jossa on pelkistettyjä kuvia aivoista. Yhdestä aivosta lähtee ajatuskupla, jossa on erilaisia tunteita kuvaavia symboleita. Kuvassa on myös teksti: "Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi digitaalisessa arjessa".

Kurssin aikana opit:

  • digitaalisen median käytön yhteyksistä nuorten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
  • miten ottaa puheeksi ja ratkoa hyvinvointia haastavia tilanteita ja toimintatapoja.
  • keinoja edistää tietoista ja hallittua median käyttöä.

Kurssin suorittaminen


Kurssi on noin yhden opintopisteen (1 op) laajuinen eli työmäärältään noin 27 tuntia. Kurssin lopullinen työmäärä riippuu kuitenkin paljon siitä, kuinka syvällisesti ja laajasti haluat käydä läpi kurssin materiaaleja.

Suorittamalla kurssin saat digitaalisen osaamismerkin, joka vastaa Mediakasvatusseuran Media Coach -koulutuskokonaisuuden moduulia Kohti digihyvinvointia – hyvinvoinnin vaaliminen media-arjessa.Kurssin sisältö


  Kohti digihyvinvointia
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Fyysinen hyvinvointi ruutujen äärellä
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Tunteet, mieliala ja mielen terveys digiarjessa
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Median käytön hallinnan haasteet
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Tasapainoinen digiarki
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
  Kurssin päätös
Saatavilla päivää
päivää ilmoittautumisen jälkeen
Neljä logoa: Mediakasvatusseura, Euroopan unionin sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus