Maksuton verkkokurssi tarjoaa nuorten parissa työskenteleville tukea nuorten digitaalisen arjen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kuvassa teksti Kriittinen medialukutaito digitaalisessa arjessa, piirroskuva suurennuslasista sekä Media Coach -koulutuskokonaisuuden antenni-tunnuskuva.

Kurssin aikana opit:

  • digitaalisen arjen mediaympäristöistä ja niiden monenlaisista mediaviesteistä.
  • tunnistamaan mediavaikuttamisen keinoja ja niiden vaikutuksia nuorten hyvinvointiin.
  • keinoja tukea nuorten rakentavan kriittistä suhtautumista median sisältöihin ja yksityisyydestä huolehtimista.

Kurssin suorittaminen


Kurssi on noin yhden opintopisteen (1 op) laajuinen eli työmäärältään noin 27 tuntia. Kurssin lopullinen työmäärä riippuu kuitenkin paljon siitä, kuinka syvällisesti ja laajasti haluat käydä läpi kurssin materiaaleja.

Suorittamalla kurssin saat digitaalisen osaamismerkin, joka vastaa Mediakasvatusseuran Media Coach -koulutuskokonaisuuden moduulia Monikasvoinen media – medioiden maailmassa suunnistamisen perusteet.Neljä logoa: Mediakasvatusseura, Euroopan unionin sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus